ČO MUSÍTE VEDIEŤ, AK STE PREDÁVALI SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ

Autor: BRICK reality | Zverejnené: 12.03.2020

Predali ste počas minulého roka svoju nehnuteľnosť? Alebo vlastníte nehnuteľnosť, ktorej predaj práve zvažujete?

Poďte si s nami zodpovedať otázku, či a kedy ste povinní zdaniť príjmy získané z predaja nehnuteľnosti!

KEDY NEMUSÍM PLATIŤ DAŇ Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI?

 • ak ste vlastníkom dlhšie ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti
 • ak ste nadobudli nehnuteľnosť (postupným) dedením v priamom rade a uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva osoby (poručiteľa), od ktorej ste ju zdedili
 • ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením v nepriamom rade a uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa, kedy ste vy nadobudli danú nehnuteľnosť ako dedič
 • ak ste oprávnená osoba a získali ste nehnuteľnosť v rámci reštitučných zákonov
 • ak ste mali nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku a uplynulo aspoň 5 rokov od jej vyradenia

KEDY PRESNE UPLYNIE 5 ROKOV OD NADOBUDNUTIA NEHNUTEĽNOSTI?

Tu je veľmi dôležitý moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva! A ten závisí od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti:

 • ak ste nehnuteľnosť nadobudli na základe kúpnej, darovacej alebo zámennej zmluvy, vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností
 • ak ste získali nehnuteľnosť dedením, vlastníctvo sa nadobúda smrťou poručiteľa
 • ak ste nadobudli nehnuteľnosť rozhodnutím štátneho orgánu, dátum nadobudnutia je určený v tomto rozhodnutí, ak sa tam nenachádza, týmto dátumom je deň právoplatnosti rozhodnutia
 • deň vyradenia z obchodného majetku je deň, kedy bol naposledy účtovaný alebo vedený v daňovej evidencii

Dôležité je tiež určiť okamih predaja nehnuteľnosti! A tým je deň prijatia prvej platby alebo zálohy za nehnuteľnosť. Platí to aj v prípade, že je záloha prevedená na účet realitnej kancelárie. Prípadne je to deň, kedy ste uzavreli zmluvu o prevode nehnuteľnosti. Pričom sa berie do úvahy deň, ktorý nastal skôr.

AKO VYPOČÍTAM SUMU, KTORÚ MÁM ZAPLATIŤ?

Základ dane si viete ponížiť viacerými výdavkami, medzi ktoré patria:

 • zaplatená kúpna cena (pri kúpe nehnuteľnosti)
 • cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia (pri zdedení nehnuteľnosti)
 • pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu alebo nie
 • zostatková cena (pri nehnuteľnosti vyradenej z obchodného majetku)
 • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na zhodnotenie, opravu, údržbu
 • výdavky súvisiace s predajom, ako napríklad právne služby, poradenstvo, provízia realitnej kancelárii
 • úroky z hypotekárneho alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním nehnuteľnosti

Ak sú výdavky rovnaké alebo vyššie ako príjem z predaja, daň z príjmu v tomto prípade neplatíte!

Sadzba dane pre fyzickú osobu je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

A to žiaľ nie je všetko! Príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha aj zdravotným odvodom vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, ktorým je základ dane (7 % v prípade osoby so zdravotným postihnutím).

Daňové priznanie k dani z príjmov je potrebné podať do 31. marca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Pozor, v tejto lehote treba daň aj uhradiť!

Daňovník, ktorý za uplynulý kalendárny rok nedosiahol príjmy zo zahraničia a nebol daňovníkom v konkurze, v likvidácii alebo dedičom zomrelého daňovníka, si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace.
 

Ak sa vám článok páčil a poznáte priateľov, ktorým môže pomôcť, zdieľajte ho na sociálnych sieťach. Ak chcete byť pravidelne v kontakte s novinkami a zaujímavosťami z oblasti realít, dajte Páči sa mi to našej stránke na Facebooku BRICK reality na FB a pokojne sa pýtajte, ak vás niečo konkrétne zaujíma.