6 DÔLEŽITÝCH VECÍ, VĎAKA KTORÝM VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ OCHRÁNITE

Autor: BRICK reality | Zverejnené: 18.12.2019

Pre väčšinu z nás je vlastná nehnuteľnosť tou najväčšou životnou investíciou. Nehovoriac o domove, ktorý sme si tam vytvorili a chceme sa doň vždy vrátiť.

Pre tých, ktorí kupujú investičnú nehnuteľnosť na prenájom, je podstatné okrem pravidelného príjmu, mať nehnuteľnosť ako svoju investíciu správne zabezpečenú.

A teraz si položte otázku, či si tento majetok, ako aj samotný domov, dostatočne chránite!

Pozrime sa na 6 vecí, na ktoré by sme nemali pri poistení nehnuteľnosti zabúdať.

 1. ZMENA VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

Keď nadobudnete nehnuteľnosť, jednou z prvých vecí s tým spojených, ktorú by ste mali určite riešiť, je jej ochrana. Stáva sa, že ľudia získajú nehnuteľnosť aj s jej poistením (napríklad deti od svojich rodičov) a vlastne len pokračujú v splácaní tejto poistky. Tu si však treba uvedomiť, že zmenou vlastníka nehnuteľnosti poistenie nehnuteľnosti automaticky zaniká! Takúto poistku by ste platili úplne zbytočne a v prípadne poistnej udalosti, vám poisťovňa odmietne poistné plnenie.

 1. JE ROZDIEL MEDZI POISTENÍM NEHNUTEĽNOSTI A DOMÁCNOSTI

Ľudia si slovo nehnuteľnosť a domácnosť často pletú. Jednoduchý príklad ako vysvetliť tieto dva pojmy je predstaviť si obrátený dom. Všetko, čo z neho vypadne, tvorí domácnosť a ten zvyšok nehnuteľnosť.

Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa:

 • stavby a objekty – rodinný dom, bytový dom, bytová jednotka, rekreačná budova, garáž, garážové státie, hospodárska budova, vedľajšie stavby
 • vonkajšie úpravy - záhrada, bazén, tenisový kurt, oplotenie, chodníky, studne, inžinierske siete
 • pevné súčasti nehnuteľnosti – okná, steny, podlahy, krb, kuchynská linka, zabudovaný nábytok

Poistenie domácnosti pokrýva:

 • nábytok, koberce, elektroniku, oblečenie, šperky, umelecké diela, starožitnosti, náradie ...
 1. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

V rámci poistenia zodpovednosti za škodu je poistená zodpovednosť členov domácnosti za škody vzniknuté z prevádzky domácnosti a v každodennom živote. Inými slovami poisťovňa uhradí škodu na zdraví alebo na živote, škodu spôsobenú poškodením, zničením alebo stratou veci alebo ušlý zisk (ktorý by poškodená osoba dosiahla, keby nenastala škodová udalosť).

Toto pripoistenie má veľký význam a zahŕňa nasledovné:

 • z držby nehnuteľnosti (napr. keď praskne vodovodná rúrka v stene a vytopíte suseda)
 • z domácnosti (napr. keď zabudnete na horiacu sviečku a požiar poškodí susedov)
 • členov domácnosti (napr. keď vaše dieťa rozbije na návšteve televízor)
 • z držby zvierat (napr. keď váš pes pohryzie suseda)

poistenie nehnuteľnosti

Automaticky generovaný popis

 1. ZAČIATOK ÚČINNOSTI POISTNEJ ZMLUVY

V niektorých poisťovniach je začiatkom účinnosti poistnej zmluvy dátum jej podpisu. V iných je to deň zaplatenia poistného.

 1. PODPOISTENIE

Jedná sa o stav, kedy je poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota. Vychádzame vždy z tohto vzorca:

Napríklad nehnuteľnosť má hodnotu 300 000 EUR, ale bola poistená len do výšky hypotekárneho úveru 200 000 EUR. Na dome vznikne škoda v hodnote 120 000 EUR, ale poisťovňa nám vyplatí len 80 000 EUR, čo nepostačuje ani len na splatenie úveru.

Na výšku poistnej sumy treba dbať nielen pri prvotnom uzatváraní poistnej zmluvy, ale je dobré ju pravidelne aktualizovať. Cena nehnuteľnosti, ako aj vybavenie domácnosti zvyknú časom narastať.

 1. POSTUP PRI POISTNEJ UDALOSTI
 • Zabezpečte miesto tak, aby sa rozsah škody nezväčšoval
 • Zavolajte príslušné bezpečnostné hliadky
 • Nahláste poistnú udalosť poisťovni v čo najkratšom čase
 • Dohodnite si s poisťovňou termín obhliadky
 • Predložte poisťovni všetky potrebné doklady a potvrdenia

Čo dodať na záver? Človek pri nadobudnutí nehnuteľnosti vynaloží množstvo financií, energie a úsilia a častokrát sa snaží ešte ušetriť. Avšak poistenie nehnuteľnosti určite nie je tou položkou, na ktorej by sa vám šetrenie vyplatilo. Tých niekoľko EUR mesačne vám zabezpečí pokojnejší spánok a predíde existenčným problémom, ak by nebodaj jedného dňa nastala poistná udalosť.

 

Ak sa vám článok páčil a poznáte priateľov, ktorým môže pomôcť, zdieľajte ho na sociálnych sieťach. Ak chcete byť pravidelne v kontakte s novinkami a zaujímavosťami z oblasti realít, dajte Páči sa mi to našej stránke na Facebooku BRICK reality na FB a pokojne sa pýtajte, ak vás niečo konkrétne zaujíma.